Силнотокови Инсталации

Изграждане и ремонт на Силнотокови Инсталации​

Подмяна на ел. кабели, контакти, осветителни тела. Цялостни решения за Силнотокови Инсталации​. Вътрешните електрически инсталации се изпълняват в зависимост от техническите проекти, вида и предназначението на обекта. Те са изцяло съобразени с консуматорите, които ще се захранват. Скрита инсталация под мазилка, изграждане на кабелно трасе от скари или тръбна разводка, токови кръгове и сечения на кабели.

Силовите инсталации обхващат тази част от електрическата инсталация, към която чрез контактни излази или табла се присъединяват мощни (силови) електрически консуматори – подвижни или стационарно разположени.

За всяка силова инсталация се изработва план, който заедно с плана за осветителната инсталация определят общият план на електрическата инсталация за даден обект – битова или обществена сграда, предприятие и др. Принципи при изграждане на Силнотокови Инсталации​.

Условно контактните излази в помещенията се делят на обикновени и усилени. Усилените позволяват включване на по-големи мощности. Към контактните излази не се предвижда включване на конкретен електрически консуматор и затова в плана се посочва една фиктивна мощност.

Броят на контактите се определя според предназначението на помещението, като се ползват указанията на Наредба №3.Силнотокови Инсталации​ За жилищни сгради в стаите най-малко по 1 контакт на 4m² площ от помещението; за кухните – 1 контакт на всеки 2m²; за коридори и други помещения – 1 контакт на 6m². Силнотокови Инсталации​ за обществени сгради в работни помещения – 1 контакт на 8m²; за коридори и стълбища – 1 контакт на 10m². за производствени помещения – не по-малко от 1 контакт на 20m².

Броят на излазите за усилени контакти в дадено работно помещение се определя според нуждите, но е не по-малко от 1 в помещение. Местоположението на контактните излази се определя от разположението на обзавеждането.

Височината на монтиране на контактите от пода се определя от проектанта и може да е в границите от 0,3 до 1,5 м. За усилените контактни излази се избират контакти с номинален ток 16А и трябва да се различават по цвят или форма на капачките от тези за обикновените контактни излази, които се избират с номинален ток 10А.

За консуматори с ток по-голям от 16А се предвижда самостоятелна линия. Планът на силовата инсталация на битовите консуматори се изработва съвместно с плана на осветителната инсталация. Той е неразделна част от общия план на електрическата инсталация на сградата. При създаване на схемите се вземат в предвид описаните по-горе принципи.

Поискайте оферта
    All rights reserved © 2022.
    homeenvelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram