Противопожарни

Противопожарни Вик инсталации

Макар и да сме технологично напреднало общество и да изграждаме домовете и помещенията, които обитаваме по възможно най-безопасния начин, инциденти винаги са възможни.

Един от най-опасните е пожарът. Това е и причината да има регламент за сградите и помещенията, които задължително трябва да притежават противопожарна ВиК инсталация. Това на практика са системи, които могат да осигурят вода под налягане, която да загаси възникнал пожар преди да е нанесъл непоправими щети. Не за всички сгради обаче има изискване да притежават противопожарни водопроводни инсталации. Изискването не важи за:

  • Производствени помещения, където самата вода може да предизвика авария, пожар или взрив;
  • Малко производствено помещение, което не е огнеустойчиво;
  • Малки публични сгради, използвани за административни цели;
  • Жилищни сгради до 9 етажа;
  • Складове за негорими материали;
  • Пречиствателни станции и електрически подстанции.

Във всички останали сгради е задължително противопожарна инсталация да присъства и да бъде изправна. Съществуват регулации за това къде трябва да се монтират пожарните кранове, на каква височина да са, както и условието да не са със свободен достъп, тоест да бъдат заключени зад стъклена вратичка. Бройката на противопожарните кранове с маркучи са различна бройка по регламент, спрямо вида на сградата.

Ако инсталацията трябва да се монтира отвън и природните условия предполагат нейното замръзване, тогава се добавя изолация или изпразнители за вода, които да предотвратят замръзването.

Самите противопожарни инсталации могат да бъдат със спринклери или с дренчери. Спринклерите могат да бъдат водни или въздушни, а дренчерите - автоматични или ръчни. Противопожарна ВиК инсталация със спринклери се монтира при сгради и помещения, които са до 20 метра височина.

Ние ще се погрижим за монтажа на вашата противопожарна ВиК инсталация, като го направим с внимание към детайлите и отговорност към сигурността ви. По този начин ще бъдете спокойни, че дори и да се случи инцидент собствеността ви ще е защитена.

Поискайте оферта
    homeenvelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram