Сградни

Изграждане на сградни ВиК инсталации

Изграждането на ВиК инсталация е неминуема част от ремонтните дейности. Независимо дали става въпрос за сградна или площадкова ВиК система, тя трябва да е изградена надеждно и да си изпълнява функцията без аварии. Спрямо целите на инсталацията, големината на сградата, нейната цел и функционалност, ВиК инсталациите може да са с различна големина, дължина, дизайн и функционалност.

На ниво проект, за да се изгради една сградна ВиК инсталация е необходимо да се обрисува със схема и аксонометрична скица, разпределена по нива. Също така е необходимо да се спазят и изискванията в нормативната наредба за ВиК системи и инженеринг. Самите технически спецификации са зададени, защото изграждането на сградна ВиК инсталация трябва да предостави нужното ниво на безопасност.

Една сградна водопроводна инсталация може да бъде създадена за различни цели:

  • Питейно-битови;
  • Аварийни;
  • Производствени.

Спрямо тях, проектите са различни и отнемат различно време за изпълнение. Има обаче някои общи характеристики, които важат за всички проекти от един и същи тип. Примерно при сградните ВиК инсталации за питейно-битови нужди се предвижда топлоизолация с минимална дебелина, която да не позволи разход от загуба на топлина. При тръбите със студена вода пък, топлоизолацията има за цел да минимизира вероятността да се образува конденз. Тя не се слага на цялата система, а само при главните клонове и при циркулационните кръгове.

Задължително е ВиК инсталациите да не са допрени до самата сграда, а да се монтират със скоби или подвижни опори. Освен това е необходимо да се обмисли и позицията на спирателните кранове, за да може да се обезвъздушава лесно системата. След като приключи изграждането на инсталацията, тя трябва да се тества, като според това, дали е питейно-битова или производствена има различни правила. Общо сградните ВиК инсталации се тестват за водонепропускливост и якост.

Ние изграждаме качествени ВиК инсталации, които имат дълъг живот. Използваме доказано качество тръби, фитинги, уплътнители, щангове и др., Всички те осигуряват живот на инсталацията над 100 години, когато са добро качество и са инсталирани правилно.

Поискайте оферта
    homeenvelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram