Площадкови

Изграждане на площадкови ВиК инсталации

ВиК мрежата или водоснабдителната система е система от инженерни хидроложки и хидравлични компоненти, които осигуряват водоснабдяване. За да се изгради такава инсталация се изискват умения, професионализъм и техника. В зависимост от проекта, вида на терена, предназначението на обекта и други условия площадковите ВиК инсталации имат различни характеристики.

Нашият екип се е специализирал в изграждането на качествени ВиК мрежи и канализационни системи. Ако ви предстои такъв проект, можете да се доверите на професионализма ни. Всички продукти и строителни материали, които използваме за ВиК инсталациите, са предназначени за контакт с питейна вода и отговарят на регламентите. Естествено, това е така, ако водата ще се използва за питейна. Ето какво предлагаме, като услуги:

  • Изграждане на цялостна външна ВиК мрежа;
  • Прикачане на новоизградена ВиК инсталация към вече съществуваща такава;
  • Изграждане на площадкови ВиК инсталации;
  • Монтаж и изграждане на локални пречиствателно съоръжения;

Процесът ни на работа включва внимателно оглеждане и оценка на терена, проектиране, оценка на разходите, проверка на предишните ремонтни дейности в региона и др. Процесът е обхватен и подробен, за да можем да осигурим възможно най-качественото и безаварийно изпълнение.

Имаме дългогодишен опит, който е на база на изпълнени десетки мащабни проекти. Притежаваме специализирана техника, която ни позволява гъвкавост и добро изпълнение на поетият ангажимент в срок. През годините сме свикнали да работим в крак с всички нови технологични решения и това ни помага да постигнем максимално висока производителност на труда, в комбинация с кратки срокове.

Всяка една ВиК инсталация се строи по начин, по който да може да задоволява потребността от питейно-битови нужди, както и в същото време да опазва водните ресурси.

ВиК инсталациите и като цяло водоснабдителните системи могат да бъдат три различни категории, спрямо целта на подаването на водата, за какво населено място ще е и дали ще се използва за промишлено водоснабдяване или не. Всички условия при строежа са съобразени със Закона за водите.

Поискайте оферта
    homeenvelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram